Obr.

Ozn.

Názov:

MJ

Hmotnost

ks/MJ MJ/kar

B01

Sv.rustico Tieň 60/60/70,220g

ks

220g

1

12


B02

Rustico valec 60/60, košíček

ks

150g

1

12


B03

Sv. kón.T250 zd.-dúha

ks

58g

1

120


B15

Tulipán dvojknot zdobený

ks

245g

1

12


Séria margarétka


Séria collor


Séria melír


Séria Valentín


Séria Ateliér


Séria Jupiter


Séria Listy