Obr.

Ozn.

Názov:

MJ

Hmotnost

ks/MJ MJ/kar

E01

Kostolne zdobene č.3
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

167g

1

15


E02

Kostolná zdobená č.20

ks

167g

1

15


E03

Kostolná zdobená č.21
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

167g

1

15


E04

Kostolná zdobená č.22
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

167g

1

15