Obr.

Ozn.

Názov:

MJ

Hmotnost

ks/MJ MJ/kar

E05

Krstova III.

ks

170g

1

15


E06

Krstova IV.
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

170g

1

15


E07

Krstova Luxus
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

170g

1

15


E08

Krstova č.6
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

170g

1

15


E09

Krstova č.7
• Prevedenie ružová/modrá

ks

170g

1

15


E10

Krstova č.8

ks

170g

1

15


E11

Krstova č.12

ks

170g

1

15


E12

Krstova č.13

ks

170g

1

15


E13

Krstová č.20
• Prevedenie biela/modrá/ružová

ks

170g

1

15